Follow
Büşra Alparslan
Büşra Alparslan
Ankara Bilim Üniversitesi
Verified email at ankarabilim.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Marksizim ve Dil Felsefesi: Psikoloji Çerçevesinde Bir İnceleme
B ALPARSLAN
Muhakeme Dergisi 2 (1), 34-43, 2019
32019
20. Yüzyıl Bilim Anlayışının Psikolojiye Mirası: Ulus, Birey, Kimlik, Öznellik
A Bayad, B Alparslan
Psikoloji ve Toplum, 19-28, 2017
22017
Ahlaki Uzaklaşma Ölçeği
B Alparslan
Sosyal Psikolojide Değerler ve Ahlak: Kuramlar ve Ölçekler, 121-135, 2017
12017
Tematik Analiz
B Alparslan, GD Derin
NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Psikoloji Uygulama Örnekleriyle, 154-183, 2023
2023
Gömülü Teori
B Alparslan
NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Psikoloji Uygulama Örnekleriyle, 235-259, 2023
2023
Role of Perceived Intergroup Difference on Stereotype Content
B Alparslan
Aurum Journal of Social Sciences 7 (2), 183-195, 2022
2022
Kent Kimliği Ölçeği: İstanbul Örneklemi Üzerinde Ölçek Geliştirme Çalışması
GD Derin, B Alparslan
Bireyden Topluma: Kent ve Dil İlişkisi Üzerine, 63-100, 2021
2021
Tepedeki Ev: Korkularımız, Kayıplarımız ve Keşkelerimiz
B ALPARSLAN
AYNA Klinik Psikoloji Dergisi 8 (2), 342-356, 2021
2021
Nesı̇ller arası aktarımda kadınlık ve annelı̇k inşaları
B Alparslan
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020
2020
Institutional Identity Practices on Twitter
G TEKDEMİR, B ALPARSLAN
Muhakeme Dergisi 2 (2), 29-39, 2019
2019
Sojourner Truth’un Mirası: Ben Kadın Değil Miyim?
B Alparslan
Mor Psikoloji, 4-16, 2019
2019
Barış Psikolojisinin Dünü Bugünü Yarını
B Alparslan
Savaş ve Psikoloji Psikoloji Bilimi Çerçevesinden Birinci Dünya Savaşına Bir …, 2018
2018
İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE II
C Zastrow, KK Krist-Ashman
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–13